Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng SJC 1L 35.75 36.0
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.95 34.3
Vàng nữ trang 99,99% 33.6 34.3
Vàng nữ trang 99% 33.26 33.96
Vàng nữ trang 75% 24.478 25.878
Vàng nữ trang 58,3% 18.749 20.149
Vàng nữ trang 41,7% 13.055 14.455
Vàng SJC 35.75 36.02