TPO - Những thùng trà đá, nước lọc miễn phí để bên đường ở TPHCM những ngày gần đây là nghĩa cử cao đẹp của người dân Sài Thành.
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 1 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 2 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 3 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 4 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 5 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 6 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 7 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 8 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 9 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 10 
Chùm ảnh: Cốc nước cho đi, tình người ở lại ảnh 11 

Video đang được xem nhiều