Chiếc iPhone 7 được thành viên PeripateticPandas trên YouTube thử khả năng chống nước bằng cách dùng làm mồi để câu cá.
Dùng iPhone 7 làm mồi câu cá
Player Loading...

Theo VnExpress