TPO – Có thể nói, chưa một mùa thời trang nào xì tai tóc tết lại rầm rộ như năm này. Đủ các kiểu tóc tết khác nhau được chị em phụ nữ diện trong nhiều nhịp từ công sở tới tiệc tùng.

Dưới đây chính là những kiểu tóc mà khi mới nhìn vào không ít người phải thốt rằng : “Tại sao họ có thể làm như thế được. Thật tuyệt vời!”

Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 1 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 2 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 3 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 4 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 5 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 6 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 7 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 8 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 9
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 10 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 11 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 12 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 13 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 14 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 15 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 16 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 17 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 18 
Những kiểu tóc tết kinh điển ảnh 19 

Nhật Hạ

Viết