TPO - Chương trình ăn khách Solo cùng Bolero mùa 2016 có tới 24.000 người đăng ký tham gia, đông gấp 3 lần mùa đầu tiên và gấp 2 lần mùa thứ hai.
Player Loading...