TPO - Sáng nay 16/7, thí sinh thi cao đẳng làm bài môn cuối, gồm Ngữ văn (khối C, D), Vật lí, Sinh học (khối A, B). Xin giới thiệu bài giải gợi ý đề thi các môn này.
Thí sinh dự thi cao đẳng 2014. Ảnh: Như Ý Thí sinh dự thi cao đẳng 2014. Ảnh: Như Ý

> BẤM VÀO ĐÂY XEM BÀI GIẢI MÔN VẬT LÍ MÃ ĐỀ 863

Xem trực tiếp:

Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 1 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 2 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 3 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 4

> BẤM VÀO ĐÂY XEM BÀI GIẢI MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 425

Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 5 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 6 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 7 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 8 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 9 Bài giải môn Ngữ văn, Sinh học, Vật lí cao đẳng ảnh 10

> BẤM VÀO ĐÂY XEM BÀI GIẢI MÔN NGỮ VĂN

Bài giải do thầy cô giáo thuộc Trung tâm Hocmai.vn thực hiện