TPO - ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm điểm trúng tuyển bổ sung năm 2016.

Theo đó, điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

STT

Mã ngành/ nhóm ngành

Ngành/nhóm ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

1

KT12

Kỹ thuật Cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực), Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Tàu thủy

8,0

2

KT14

Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại

7,66

3

KT21

Kỹ thuật điện tử-truyền thông

8,3

4

KT31

Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7,93

5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7,75

6

KT33

Kỹ thuật in và truyền thông

7,72

7

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy

7,73

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7,47

9

KQ2

Quản trị kinh doanh

7,73

10

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7,73

11

TA1

Tiếng Anh KHKT và công nghệ

7,48

12

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

7,29

13

TT1

Chương trình Tiên tiến Điện - Điện tử Viễn thông

8,0

Tiếng Anh ≥ 3

14

TT2

Chương trình Tiên tiến Cơ điện tử

8,0

Tiếng Anh ≥ 3

15

TT4

Chương trình Tiên tiến Điện tử Y sinh

7,7

Tiếng Anh ≥ 3

16

TT5

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Công nghệ thông tin ICT

8,0

Tiếng Anh ≥ 3

17

QT11

Cơ điện tử - NUT

7,5

18

QT12

Điện tử Viễn thông LUH

7,0

19

QT13

Hệ thống thông tin – G.INP

6,5

20

QT14

Công nghệ thông tin – LTU

7,0

21

QT15

Kỹ thuật phần mềm – VUW IT

6,5

22

QT21

Quản trị kinh doanh - VUW

6,5

23

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY BA

6,5

24

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT

6,5

25

QT33

Quản trị kinh doanh - UPMF

6,5

26

QT41

Quản lý công nghiệp

6,5

Video đang được xem nhiều