TPO - ĐH Thủy lợi vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, điểm các ngành đều lấy ở mức 5,67.

Tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm trường GX tại địa chỉ: http://diem.tlu.edu.vn

Điểm chuẩn các ngành chi tiết tại đây:

TT ngành

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành

Điểm xét tuyển

(ĐX)

1

KT01

Kỹ thuật công trình thủy

5.67

2

KT03

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

5.67

3

KT06

Kỹ thuật tài nguyên nước

5.67

4

KT07

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

5.67

5

KT08

Kỹ thuật công trình biển

5.67

6

KT13

Kỹ thuật môi trường

5.67

7

KT14

Thuỷ văn

5.67

8

KT18

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

5.67

9

KT19

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

5.67

10

KT20

Kỹ thuật hóa học

5.67

Video đang được xem nhiều