TPO - ĐH Văn hóa TPHCM thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung - Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Bậc đại học hệ chính quy

STT

Tên Ngành

ngành

Chỉ

tiêu

Khối

Xét tuyển

Điểm

xét tuyển

1

Khoa học thư viện

D320202

25

C

13.0 điểm

D1

13.0 điểm

2

Bảo tàng học

D320305

20

C

13.0 điểm

D1

13.0 điểm

3

Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

D220112

20

C

14.0 điểm

D1

14.0 điểm

4

Văn hoá học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

D220340

25

C

14.5 điểm

D1

14.0 điểm

Tổng cộng

90

Bậc cao đẳng hệ chính quy

STT

Tên Ngành

ngành

Chỉ

tiêu

Khối

Xét tuyển

Điểm

xét tuyển

1

Khoa học thư viện

C320202

30

C

10.0 điểm

D1

10.0 điểm

2

Việt Nam học

C220113

20

D1

12.0 điểm

3

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

30

C

11.0 điểm

D1

10.5 điểm

4

Quản lý Văn hoá

(chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội)

C220342

20

C

11.0 điểm

R

11.0 điểm

Điểm Năng khiếu >=5.0đ

Tổng cộng

100

* Nguồn xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy:

- Thí sinh dự thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 có cùng khối thi.

- Thí sinh dự thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 có cùng khối thi.

* Ghi chú:Thời hạn nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung bậc đại học và cao đẳng từ ngày 20/08/2014 đến hết ngày 10/09/2014 (tính theo dấu bưu điện). Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ. Trường chỉ nhận bản chính hồ sơ nguyện vọng xét tuyển.

* Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.