TPO - Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016.

Theo đó, điểm chuẩn hệ trung cấp các trường Công an nhân dân năm 2016 như sau:

Điểm chuẩn trung cấp các trường Công an Nhân dân cao nhất là 30 - ảnh 1
Điểm chuẩn trung cấp các trường Công an Nhân dân cao nhất là 30 - ảnh 2
Điểm chuẩn trung cấp các trường Công an Nhân dân cao nhất là 30 - ảnh 3
Điểm chuẩn trung cấp các trường Công an Nhân dân cao nhất là 30 - ảnh 4
Điểm chuẩn trung cấp các trường Công an Nhân dân cao nhất là 30 - ảnh 5

Video đang được xem nhiều