TP - Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, tổ chức kết nạp thêm 8.952 Đoàn viên mới, giới thiệu 1.960 đoàn viên ưu tú và có 821 ĐV ưu tú được kết nạp Đảng.

> Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới
> Thẳng thắn trao đổi

Ngoài ra, thực hiện các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, chăm sóc, giáo dục TTNNĐ; thực hiện thanh niên thành phố 5 không (Không có hộ thanh niên nghèo; Không có HS, SV bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn;

TN không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; Không có TN lang thang xin ăn; Không có TN giết người cướp của) và vận động Thanh niên biết chào hỏi, biết tươi cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi.

Báo giấy