Hàng nghìn xã, phường có CLB bảo vệ môi trường

Hàng nghìn xã, phường có CLB bảo vệ môi trường

TP - Sau 2 năm thực hiện chương trình hành động “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” giai đoạn 2013-2015 của T.Ư Đoàn, hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả, trở thành phong trào rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nâng đãi ngộ để giữ chân nhà khoa học trẻ

Nâng đãi ngộ để giữ chân nhà khoa học trẻ

TP - Đầu tư, chăm lo phát triển toàn diện thế hệ trẻ, có chế độ đãi ngộ tốt để giữ chân nhà khoa học trẻ… là những vấn đề được bàn luận sôi nổi tại Hội nghị Tiến sĩ trẻ góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Đoàn khối các cơ quan T.Ư tổ chức, ngày 19/10.