Chia sẻ qua điện thoại thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường cho biết hiện tại chỉ hơi đau tay và lưng. Lúc bung dù khỏi máy bay cả hai đều tiếp nước nhưng do cách xa nhau 2 đến 3km và sóng to nên sau đó không nhìn thấy nhau được.

Theo VTC