Mục kích đặc công phô diễn nội công 'mình đồng da sắt'

Người lính
Nhờ chăm chỉ khổ luyện các chiến đấu viên của lực lượng đặc công Việt Nam có được nội công thâm hậu. Yết hầu và hàm răng của các chiến đấu viên đặc công có thể đẩy, kéo các vật rất nặng như xe tải, xe ô tô 7 chỗ...