Với tình huống giả định các đối tượng khủng bố mang nhiều vũ khí, chiếm trụ sở UBND, bắt cóc con tin, cuộc diễn tập thực binh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, bảo đảm an tuyệt đối về mọi mặt.
Tấn công khủng bố, giải thoát con tin ở trụ sở UBND

Ngày 12/9, UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014, với phần thực binh tấn công khủng bố, giải thoát con tin. 

Cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo yêu cầu đặt ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Theo An ninh thủ đô