Xem đặc công đâm giáo vào yết hầu, nhảy chân trần trên thủy tinh

Người lính
Những chiến đấu viên đặc công Việt Nam biểu diễn màn khí công nhảy từ độ cao gần 2 mét xuống nền đất đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn, hoặc lưng trần nằm trên mảnh thủy tinh cho xe máy chở nặng phóng qua.