TPO - Những chiến đấu viên đặc công Việt Nam biểu diễn màn khí công nhảy từ độ cao gần 2 mét xuống nền đất đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn, hoặc lưng trần nằm trên mảnh thủy tinh cho xe máy chở nặng phóng qua.
Player Loading...