ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển gần 700 chỉ tiêu NV2

TPO- ĐH Tài chính-Marketing, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGTPHCM) có hơn 1.200 chỉ tiêu NV2. Trong đó, ĐH Tài chính-Marketing là 600 chỉ tiêu và ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển 675 chỉ tiêu NV2.

Điểm chuẩn NV1 của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH QGTPHCM) cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

NV1

101

Toán – Tin

A

300

15,0

104          Vật lý

A

250

14,5

105

Điện tử viễn thông

A

200

17,0

107

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

A

550

18,0

109

Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn

A

50

14,5

B

50

15,0

201

Hoá học

A

250

16,0

203

Địa chất

A

75

14,0

B

75

17,0

205

KH Môi trường

A

75

15,5

B

75

18,0

206

CN Môi trường

A

60

16,0

B

60

19,0

207

KH Vật liệu

A

180

14,0

301

Sinh học

B

300

16,0

312

CN Sinh học

A

70

17,0

B

130

21,0

Tổng cộng :

2750v Hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin :

A

675

10,0

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG TPHCM xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Đại học và Cao đẳng gồm các ngành: Toán-Tin, Vật lý, Công nghệ thông tin, Hải dương học - Khí tượng - Thuỷ văn, Khoa học vật liệu, Sinh học và hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin cho tất cả thí sinh đã dự thi ĐH năm 2010 như sau:

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng 2:

Mã ngành

Khối

Điểm xét NV2

(nhóm 3 KV3)

Chỉ tiêu

Các ngành hệ Đại học:

- Toán-Tin

A

15,0

90

- Vật lý

A

14,5

80

- Công nghệ thông tin

A

18,0

50

- Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn

A

14,5

30

B

15,0

30

- Khoa học vật liệu

A

14,0

50

- Sinh học

B

16,0

90

2. Hệ Cao đẳng ngành CN Thông tin:

A

10,0

675

Riêng hệ Cao đẳng, trong 675 chỉ tiêu, có 50 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình Cao đẳng tăng cường Ứng dụng (CĐ ITEC).

Sinh viên sẽ nhận giấy báo trúng tuyển kèm thông tin về chương trình này. Nếu có nhu cầu sinh viên đăng ký khi làm thủ tục nhập học.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của ĐH Tài chính-Marketing như sau:

BẬC ĐÀO TẠO

KHỐI A

KHỐI D1

1. Đại học

16,5 điểm

17,5 điểm

2. Cao đẳng

10,0 điểm

10,0 điểm

Điểm chuẩn trên không nhân hệ số, thuộc học sinh phổ thông – KV3; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học ngày 10 và 11 - 9 - 2010.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 bậc cao đẳng hệ chính quy: 600 chỉ tiêu:

STT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/

CHUYÊN NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1.

Ngành Quản trị kinh doanh

C65


360


1.1

Thương mại quốc tế

C65.2

A VÀ D1

60

11,0

1.2

Kinh doanh quốc tế

C65.3

A VÀ D1

60

11,0

1.3

Du lịch lữ hành

C65.4

A VÀ D1

60

11,0

1.4

Thẩm định giá

C65.5

A VÀ D1

60

11,0

1.5

Kinh doanh bất động sản

C65.6

A VÀ D1

60

11,0

1.6

Quản trị bán hàng

C65.7

A VÀ D1

60

11,0

2.

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

C67


180


2.1

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

C67.1

A VÀ D1

60

11,0

2.2

Tin học Kế tóan

C67.2

A VÀ D1

60

11,0

2.3

Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

C67.3

A VÀ D1

60

11,0

3.

Ngành Tiếng Anh

C68


60


3.1

Tiếng Anh kinh doanh

C68

D1

60

11,0

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên không nhân hệ số, thuộc học sinh phổ thông – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 25 - 8 đến hết ngày 10 - 9 - 2010.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng