TPO- ĐH Ngân hàng TPHCM vừa công bố điểm chuẩn dự kiến. Theo đó, năm nay có đến bốn ngành điểm chuẩn dự kiến giảm so với năm 2010.

Điểm chuẩn dự kiến ngành cao nhất năm nay là 19 (ngành Ngôn ngữ Anh), thấp nhất là ngành quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin kinh tế cùng 17 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến cụ thể của từng ngành vào trường như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn dự kiến

Bậc ĐH

- Tài chính ngân hàng

A

18,5

- Quản trị kinh doanh

A

17

- Kế toán

A

18

- Hệ thống thông tin kinh tế

A

17

- Ngôn ngữ Anh

D1

19

Bậc CĐ:

- Tài chính ngân hàng

A

13

Viết