Màu nhuộm không có mùi ammoniac có gây hại tóc?

Màu nhuộm không có mùi ammoniac có gây hại tóc?

TPO - Kể từ khi màu nhuộm thương mại được phát minh vào năm 1909, ammoniac trở thành một chất bắt buộc trong thành phần hóa chất nhằm nâng sáng cho mái tóc, dù nó lại mang lại mùi không dễ chịu cho người nhuộm. Gần đây, các nhà khoa học đến từ L’Oreal đã tạo nên sự thay đổi trong việc sử dụng hóa chất cho màu nhuộm bằng cách thay thế ammoniac bằng một hóa chất không có mùi.