TP - UBND tỉnh Trà Vinh cho biết tỉnh này vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ kinh phí 11 tỷ đồng để xây dựng 6 nhà hỏa táng tại các điểm chùa và cụm dân cư có đông đồng bào Khmer, nhằm góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn phong tục, tập quán hỏa táng vốn có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.