TP - Thanh tra Bộ Tài chính vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ đề xuất nội dung thanh kiểm tra tài chính năm 2017.

Theo đó, Thanh tra Tài chính sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, chú trọng thanh tra chống thất thu thuế.

Trong đó, hoạt động thanh tra sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro về thuế lớn, được ưu đãi nhiều, các doanh nghiệp bất động sản, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án; các tổ chức tài chính ngân hàng. 

Đồng thời, sẽ tập trung thanh tra thực hiện chi ngân sách nhà nước như bố trí, phân bổ dự toán; quản lý, sử dụng chi ngân sách, tập trung vào các dự án lớn, trọng điểm, các chương trình mục tiêu.

Video đang được xem nhiều