TP - Ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp sổ đỏ.

Chỉ thị yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 và 2017, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân. 

Ngoài ra, chỉ thị của Thành ủy cũng yêu cầu Bí thư cấp quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành kế hoạch cấp sổ đỏ được giao.

Video đang được xem nhiều