TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa ra thông báo tạm thời chưa mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 382/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội. 

Theo đó, UBND Thành phố thống nhất về chủ trương ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tại thời điểm này chưa phù hợp vì đang triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Thông báo chỉ rõ, trong thời gian 2 năm qua, việc triển khai không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội của quận UBND quận Hoàn Kiếm còn nhiều mặt tồn tại, cần có tổng kết, đánh giá. Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. 

Cụ thể, cần thống kê, quản lý chất lượng các hoạt động: Khách sạn, nhà hàng, quán hàng, hệ thống wifi, chấn chỉnh các đơn vị sắp xếp tổ chức trông giữ xe...; Đánh giá những nội dung chưa đạt yêu cầu, dư luận và báo chí nêu, tập trung khắc phục (bán hàng rong, vệ sinh môi trường, thái độ phục vụ, phương thức phục vụ du khách, chất lượng dịch vụ phục vụ, chất lượng các mặt hàng, chỉ dẫn du lịch ...). 

Thành phố yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm khẩn trương triển khai cải tạo chỉnh trang nâng cấp mặt tiền các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và lân cận và các tuyến phố không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội hiện hữu. Vận động nhân dân cùng thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp.

Video đang được xem nhiều