Chống chủ nghĩa bảo hộ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu

Chống chủ nghĩa bảo hộ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu

TPO - Tại các phiên thảo luận trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20, ngày 7/7, Hội nghị khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, sử dụng đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ, cải cách cơ cấu, chống chủ nghĩa bảo hộ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng và bao trùm.

Đề xuất phát triển công nghiệp ô tô của Bộ Công Thương: Hồi sinh giấc mơ ô tô Việt

Đề xuất phát triển công nghiệp ô tô của Bộ Công Thương: Hồi sinh giấc mơ ô tô Việt

TP - Nếu đề xuất điều chỉnh các loại thuế đối với phần giá trị tạo ra trong nước được Chính phủ chấp thuận, các doanh nghiệp nội địa tin tưởng với sự quyết tâm, liên doanh và ủng hộ của Chính phủ, người Việt sẽ có ô tô giá rẻ.