Một người đứng lọt trong chiếc hố sâu, cúi người lấy lưng làm mặt phẳng đưa chiếc cào cào vượt qua.

Clip: Facebook