Đoạn video cho thấy khói đen bốc cuồn cuộn từ tòa nhà cao tầng, rồi lửa đột ngột bùng lên nuốt trọn tòa nhà chỉ trong vài giây như thể nó được làm từ giấy.

Theo Zing