TPO - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên với 15 phiếu thuận và không có phiếu chống.