TPO - Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/1 liệt 7 quan chức cấp cao CHDCND Triều Tiên vào danh sách trừng phạt.