TPO - Nga đang chuẩn bị thành lập đơn vị máy bay ném bom chiến lược mới ở vùng Viễn Đông để tuần tra một khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương, nơi quân đội Mỹ đang hiện diện.