TPO - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã đơn phương hủy kế hoạch trả lời thẩm vấn vào ngày 9/2.