TPO - Một viện nghiên cứu của Trung Quốc đang chế tạo nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất thế giới, đủ để đặt vào một container, để có thể đưa ra một đảo tranh chấp trên biển Đông trong 5 năm tới.