TPO - Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào ngày 20/1 tới dự kiến sẽ thu hút hàng triệu người ủng hộ cũng như không ủng hộ ông. Ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Trump dự đoán sẽ có khoảng 2-3 triệu người tham dự sự kiện.