TPO - Nguồn tin từ các đại biểu Quốc hội Liên bang Đức cho biết: “Để đối phó với những thách thức mới đối với an ninh trong khu vực Baltic, Địa Trung Hải và trên thế giới, Quốc hội thông qua đề xuất mua mới năm tàu ​​hộ tống cho Hải quân Đức với tổng số tiền 1,5 tỷ euro”.