TPO - Hy Lạp ngày 1/2 cho biết, các máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này.