TPO - Ngày 2/2 (mùng 6 tết), bà Nguyễn Như L là Trạm trưởng Trạm y tế xã Quế Lộc, Quảng Nam đã mua xăng về phòng làm việc tự thiêu.