TPO - Không tha cho nạn nhân, nhóm thanh niên lao lên xe buýt dùng tuýp sắt đánh tới tấp.