TPO - Hàng loạt ô tô bị bẻ gương, hai kẻ đội mũ kín mặt tay cầm vũ khí còn chẵn đầu xe taxi vào khu đô thị.