TPO - Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã có văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về thông tin phản ánh những chiếc gắn biển xanh đi lễ hội đầu năm.