TPO - Ngày 13/2, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ TNMT đã có công văn gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế công bố hiện trạng môi trường biển tại các địa phương này đã an toàn sau sự cố do Formosa Hà Tĩnh gây ra.