TPO - Số lượng cá chết gần 50 tấn, gồm cá mú, hồng, vược, nhiều nghi vấn do xả thải gây ô nhiễm đã được đưa ra.

Video đang được xem nhiều