TPO - Cử tri Nga hôm qua đi bỏ phiếu bầu các thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện). Phe trung thành với Tổng thống Vladimir Putin dự kiến vẫn duy trì địa vị áp đảo để dọn đường cho ông lãnh đạo tiếp nhiệm kỳ thứ 4.

Video đang được xem nhiều