TPO - Cuộc tập trận đổ bộ chung diễn ra với Mỹ, Anh, Nhật tại khu vực gần đảo Tinian, Thái Bình Dương. Thay vì chỉ tập trận trên biển, cuộc tập trận đổ bộ này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc.