TPO - Tại cuộc họp với lãnh đạo xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức tối 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm.