TPO - Thanh niên cầm chai xăng xông vào trụ sở Công an luôn miệng la hét, đe dọa những người có mặt tại đây. Đối tượng có hành vi dọa đốt trụ sở công an phường được xác định là Trương Nguyễn Nhật Linh.