TPO - Mẹ đèo con 15 tháng tuổi bằng xe máy, bất ngờ bị xe khác tông phải, đứa trẻ văng ra khỏi xe bị chấn thương sọ não.