TPO - Trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 Triumph từ ngày 11/1 sẽ bắt đầu trực chiến phòng không bảo vệ Thủ đô Moscow và khu vực trung tâm công nghiệp của Nga.