Những thước phim 'độc' về Giải phóng miền Nam dưới góc nhìn quốc tế

Văn nghệ
Lần đầu tiên những hình ảnh về Sài Gòn những ngày trước 30/4/1975 được miêu tả dưới góc nhìn của đạo diễn người Pháp. Có những hình ảnh "độc" lần đầu tiên xuất hiện ở những thước phim màu: trận chiến cuối cùng, cuộc trốn chạy cuối cùng...