TPO - Chỉ với một chữ bị thay đổi từ chính sử sang tiểu thuyết, nhân vật lịch sử Tào Tháo đã đặt bước chân đầu tiên vào văn học với hình ảnh “gian hùng”.
Tạo hình nhân vật Tào Tháo trong phim. Tạo hình nhân vật Tào Tháo trong phim.
Player Loading...