TP - Triển lãm sắp đặt Những vết hằn của Khổng Đỗ Tuyền mở từ 18h, ngày 13/1 đến 13/2/2017, tại UrbanArt, 46 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM.

Đây là cảm nhận của nghệ sĩ về cuộc sống. “Chỉ khi nhìn sâu vào hành trình của mỗi sự vật hiện tượng, ta cảm nhận được sự sống và những sự vận động bên trong nó - để thích nghi, thay đổi, vươn lên và thoát khỏi sự tác động” - Khổng Đỗ Tuyền nói về triển lãm của mình.