Ngang nhiên phá cửa trộm xe

Video
Hai tên trộm dừng xe trước cổng sắt của một nhà dân và phá khóa để mở cổng, nơi nhiều người qua lại.